Recent Courses 

Cursos do Primeiro Semestre de 2017

 

Curso: Complex dynamics MAT6209
Prof: Sylvain Bonnot
Comentários: https://www.ime.usp.br/~sylvain/Mat6209.html

 


Cursos do Segundo Semestre de 2017

 

Curso: Dynamics I MAT5758
Prof: Albert Fischer
Comentários:  

 

Henon map